Meerjarenplan

Meerjarenplan 2024-2026

Het bestuur en de Raad van Toezicht hebben in oktober ‘23 positief gereageerd op de groeiambitie van onze stichting op basis van de gepresenteerde outline. Dit heeft geleid tot dit meerjarenplan dat ons stap voor stap gaat leiden tot een stabiele en professionele
vrijwilligersorganisatie, die klaar is om ons doel in 2026 te halen: Het organiseren van 1.000 kinderfeestjes per jaar en het daarmee versterken van evenveel kinderen in de basisschool leeftijd.

In dit meerjarenplan wordt het volgende vastgesteld:

  • de uitgangspunten van de organisatie
  • de speerpunten die het belangrijkst zijn om dat doel te behalen
  • de invulling van de randvoorwaarden (mensen, relaties, communicatie, middelen)

Lees hier het meerjarenplan.