Certificering

(ANBI status)
Certificering

Stichting Kinderfeest is een Algemeen Nut Beogende Instelling en beschikt tevens over de CBF Erkenning.  

Wat is de ANBI status?
De Belastingdienst bepaalt of een instelling aangemerkt kan worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Kinderfeest heeft deze ANBI status per datum van oprichting ontvangen.

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI, dan weet je zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over je schenking of erfrechtelijke verkrijging. Er is voor ANBI’s namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt de schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI. Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Wat is de CBF Erkenning?
Stichting Kinderfeest heeft vanaf 1 januari 2023 de CBF Erkenning mogen ontvangen. Hiermee beogen we een krachtig signaal af te geven. We zijn een professioneel doel waar donateurs met een gerust hart aan kunnen geven! Lees meer over de CBF Erkenning op www.cbf.nl.

Wat wij doen
Wij faciliteren kinderfeestjes voor kinderen in de leeftijd van 5 – 12 jaar (groep 2 tot en met 8) die zonder onze tussenkomst nooit hun kinderpartijtje kunnen vieren. Het kinderfeestje is een compleet feestje, zodat het kind zorgeloos in het zonnetje kan staan en mee kan doen met klasgenootjes. Stichting Kinderfeest werft de feestjes en coördineert de uitvoering. Hulpverlenende instanties kunnen “bijna jarige kinderen” aanmelden via onze website.

Om de feestjes mogelijk te maken, zetten wij alles op alles. We zorgen voor samenwerkingen met bedrijven, andere stichtingen/verenigingen, hulpverlenende instanties, gemeentes, business clubs, scholen en iedereen die mee wil helpen. En daarnaast werven we donaties.

Stichting Kinderfeest heeft geen winstoogmerk. De inkomsten die we ontvangen uit sponsoring, donaties, samenwerkingen met partners en andere bronnen worden ingezet ten behoeve van de realisatie van ons doel. Om dit professioneel te kunnen doen, zetten wij waar nodig professionals in. Bestuurders zijn onbezoldigd.

Ons doel dient 100 % het algemene belang, minimaal 90% van onze feitelijke werkzaamheden komen ten goede van ons algemene nut beogende doel. Zie hiervoor ook onze statuten.

Onze kracht
De kracht van Stichting Kinderfeest zit in het à la carte afstemmen van vraag en aanbod. Elk kind krijgt zijn eigen feestje. Het kan zijn vriendjes uitnodigen, zodat het sociale netwerk sterker wordt. Als het aanbod het toelaat kan hij/zij ook nog kiezen uit het feestjesaanbod in zijn omgeving. Zelf keuzes kunnen en mogen maken draagt bij aan de zelfstandigheid van het kind.

Naast de kracht voor het kind zit de kracht ook in het educatieve aspect, zowel richting kinderen in het algemeen als richting zorg/hulpverleners. Het organiseren van een kinderfeestje wordt door vele betrokken hulpverleners omarmd als mooi project om ouder-kind interactie vorm te geven.

Feestjes vier je samen
We zijn afhankelijk van de bijdragen van anderen. Naast de inzet van fantastische vrijwilligers kan Stichting Kinderfeest al vanaf dag één rekenen op waardevolle steun van experts die hun specifieke expertises willen delen en zakelijke partners die hun diensten beschikbaar stellen. Van donateurs en feestpartners die feestjes (met korting) beschikbaar stellen en zorgpartners die echt zorg hebben voor hun kinderen en ze aanmelden voor een feestje.

Samen helpen we duizenden kinderen elkaar te vinden. Want feest vieren, dat doe je samen!