Cookiebeleid 

Cookiebeleid

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn plaatst Stichting Kinderfeest (hierna te noemen Stichting Kinderfeest) cookies. In deze cookies wordt informatie over je websitebezoek bijgehouden.

Wat zijn cookies?  

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Waarom doet Stichting Kinderfeest dit?  

Stichting Kinderfeest gebruikt cookies om te analyseren hoe we de website zo optimaal mogelijk en gebruiksvriendelijk kunnen presenteren. Wij gebruiken deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en herleiden deze daarom niet tot een bepaalde computer of bepaalde persoon. Daarnaast maken we gebruik van cookies om onze marketinginspanningen te vergroten.

Wat voor cookies worden er geplaatst?  

 1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
 2. Cookies
 3. Stichting Kinderfeest gebruikt verschillende cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van jouw computer, tablet of smartphone.
 4. Er bestaan verschillende soorten cookies:
 5. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
 6. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen jouw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.
 7. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder jou bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook jouw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.
 8. Cookievoorkeuren wijzigen
 9. Jouw cookie-instellingen zijn bij het eerste bezoek aan onze website door jou zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door jou als bezoeker. Je kunt jouw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.
 10. COOKIEOVERZICHT
 11. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn
 12. De website van Stichting Kinderfeest maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
 13. In totaal zijn er op stichtingkinderfeest.nl 19 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Stichting Kinderfeest op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:
 14. Cookietabel

BPMonline Tracking

bpmHref

bpmRef

bpmTrackingId

6 maanden

Google Tracking __Secure-3PAPISID

__Secure-3PSID

__Secure-APISID

__Secure-HSID

__Secure-SSID

1P_JAR

APISID

HSID

NID

SAPISID

SID

sid

Einde sessie

Dit zijn cookies geplaatst door Google voor het gebruik van Google Maps en Google Adwords. Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Lees hier op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt.

Google Analytics Analytisch _ga – 2 jaar

_gat_UA-84479039-1 – Einde sessie

_gid – 22 uur

Google gebruikt deze cookies om de websitebeheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen via de dienst Google Analytics. De _gat cookie zorgt ervoor dat er niet een ongelimiteerd aantal verzoeken wordt verstuurd om gegevens door te geven.

Site Cookies Functioneel PHPSESSID Einde sessie

Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de website makkelijker is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan inloggegevens, gegevens die worden ingevuld op formulieren en het opslaan van voorkeuren.

 1. GOOGLE ANALYTICS
 2. Google
 3. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij jou bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 4. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Kinderfeest heeft hier geen invloed op.

iii. Je kunt hier lezen op welke manier Google jouw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden ingezet.

 1. Privacy-instellingen
 2. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij jou over het gebruik van dit type cookie.
 3. Stichting Kinderfeest heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.

iii. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar

jouw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat jouw locatie wel herleidbaar blijft.

 1. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met

overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

 1. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN
 2. Deze cookieverklaring is niet van toepassing
 3. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Stichting Kinderfeest niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met jouw persoonsgegevens.
 4. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.

iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal je opnieuw worden gevraagd om jouw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20210908.

 1. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
 2. Jouw rechten
 3. Je hebt het recht om:
 4. jouw persoonsgegevens in te zien;
 5. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
 6. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
 7. verwijdering van jouw gegevens aan te vragen;
 8. jouw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
 9. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
 10. Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Stichting Kinderfeest hebben, stuur dan een verzoek naar info@stichtingkinderfeest.nl .

iii. Stichting Kinderfeest wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoekt Stichting Kinderfeest je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

 1. Stichting Kinderfeest zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
 2. KLACHTRECHT
 3. Interne behandeling
 4. Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Stichting Kinderfeest je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt jouw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@stichtingkinderfeest.nl.
 5. Autoriteit Persoonsgegevens
 6. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over jouw klachtrecht vind je op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens

Waar kun je met je vragen terecht?  

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons cookiebeleid, dan vernemen we die graag. Je kunt hier je vragen en opmerkingen sturen.