Nalaten/schenken

Home » Doneer » Nalaten/schenken

Nalaten aan Stichting Kinderfeest

Wil jij na jouw overlijden iets betekenen voor de samenleving? Dat kan. Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Stichting Kinderfeest heeft een ANBI status en kan daarom ook in jouw testament opgenomen worden. Er hoeft geen belasting betaald te worden over de schenkingen en erfenissen. Een notaris kan hierbij ondersteunen.

Met jouw erfenis maak je heel veel kinderen weer blij

De twee bekendste manieren om iets na te laten zijn de erfstelling en het legaat. Bij de erfstelling neem je Stichting Kinderfeest op als erfgenaam. De gever bepaalt dat een bepaald percentage van alle bezittingen voor de stichting is.

Met een legaat wordt een vast bedrag, bijvoorbeeld een effectenportefeuille of een ander specifiek vermogensbestanddeel, aan de stichting toegekend. Deze legaten worden uitgekeerd voordat de erfgenamen de erfenis verdelen.

We kunnen ons voorstellen dat dit ingewikkeld is en dat er vragen bij je naar boven komen. Stuur ons gerust een mail en wij helpen je graag.

|

Straks, als ik er niet meer ben

Wil ik ervoor zorgen

Dat velen net zo kunnen genieten

Als dat ik doe van het leven, iedere morgen.

Een klein gebaar

Voor de jongste mensen

Een feestje met vriendjes, een cadeau

Dat is het enige wat ik heb te wensen.

Ik schrijf het op

Wil dat iedereen het weet

Zodat wanneer ik er niet meer ben

Niemand deze bijdrage vergeet.

Anneloes Schrijft