Onze voorlopige resultaten over 2021 zijn bekend. Kijk hier voor een compleet overzicht. We verwachten in het voorjaar van 2022 ons jaarverslag over 2022 te publiceren.